THỂ LỆ Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Nghệ An, thi viết về phong trào công nhân, viên chức, lao động, và hoạt động Công đoàn Nghệ An

Thứ bảy - 12/04/2014 17:03
Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-LĐLĐ ngày 04/3/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu và thi viết về phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) (gọi tắt là Ban Tổ chức).
THỂ LỆ Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Nghệ An,  thi viết về phong trào công nhân, viên chức, lao động,   và hoạt động Công đoàn Nghệ An
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         BAN TỔ CHỨC                                                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
                                                                   Nghệ An, ngày  21 tháng 3 năm 2014
          
 
   
 
                                                     THỂ LỆ
Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Nghệ An,
thi viết về phong trào công nhân, viên chức, lao động, 
và hoạt động Công đoàn Nghệ An
 
 


 Ban Tổ chức ban hành thể lệ như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Cuộc thi tìm hiểu và thi viết về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
II. Đối tượng dự thi
Cán bộ, đoàn viên, người lao động và mọi công dân đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam
III. Phương thức dự thi
1. Thi trắc nghiệm hằng tuần
1.1 Mỗi tuần Ban Tổ chức đưa ra 4 câu hỏi thi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn đăng trên trên Báo Lao động Nghệ An, người dự thi cắt Phiếu dự thi, điền đầy đủ thông tin cá nhân và đáp án gửi về Báo Lao động Nghệ An. Không chấp nhận phiếu dự thi được sao chụp lại.
1.2 Phiếu dự thi gồm có các phần sau:
- Thông tin cá nhân
- Câu hỏi và đáp án.
- Ô “Dự đoán” số người trả lời đúng
1.3 Ban Tổ chức không hạn chế số lần tham gia của người dự thi.
1.4 Thi trắc nghiệm bắt đầu từ ngày 03/4/2014 và kết thúc vào ngày 03/7/2014. Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần được tính bắt đầu từ 10h00 ngày thứ Năm hằng tuần và hạn kết thúc vào 15h30 ngày thứ Tư của tuần kế tiếp.
1.5 Tiêu chí xét giải:
Ban Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí theo thứ tự sau:
- Trả lời câu hỏi đầy đủ và đúng đáp án.
- Dự đoán đúng hoặc gần nhất số người trả lời đúng đáp án.
- Thời gian tham gia thi sớm nhất.
2. Thi viết
2.1 Quy định bài dự thi:
- Bài tham gia dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách… và phải chuyển tải được một trong những chủ đề của cuộc thi.
- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 1.500 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Đối với nội dung viết về các gương điển hình phải là người thật, việc thật ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng và phải gửi kèm theo ảnh.
- Bài dự thi phải có tiêu đề Thi viết về Phong trào công nhân, viên chức, lao động,và hoạt động Công đoàn Nghệ An và ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.
- Bài dự thi sẽ không được hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
2.2 Chủ đề cuộc thi
Bài viết phải gắn với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cán bộ, đoàn viên và người lao động đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Chủ đề tập trung vào những nội dung sau:
- Truyền thống, cơ hội, thách thức, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn Nghệ An.
- Giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đối với công nhân, lao động tỉnh Nghệ An
- Những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình hoạt động công đoàn.
- Gương tập thể, đoàn viên, cán bộ công đoàn tiêu biểu; những mô hình hoạt động công đoàn điển hình.
- Kinh nghiệm trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội XVII Công đoàn Nghệ An.
2.3 Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi:
Thời gian thi viết bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức công bố thể lệ này.
Hạn cuối cùng nộp bài dự thi tính đến hết ngày 08/7/2014. Ban Tổ chức cuộc thi không nhận các bài dự thi quá thời hạn trên (căn cứ dấu bưu cục đối với bài dự thi gửi qua bưu điện và thời gian trên hộp thư điện tử của Báo Lao động Nghệ An)
Địa chỉ nhận bài dự thi:
Báo Lao động Nghệ An, số 6 đường Lê mao, thành phố Vinh, Nghệ An 
Điện thoại:  0383.849.806                 0912.849.806
Fax: 0383.598.113.        Hộp thư điện tử: laodongna@gmail.com
2.4 Số lượng bài viết dự thi
Ban Tổ chức không hạn chế số bài viết tham gia dự thi
2.5 Xét giải bài thi viết
- Hàng tuần Ban Biên tập Báo Lao động Nghệ An lựa chọn những bài viết hay để đăng Báo Lao động Nghệ An, những bài viết này được hưởng nhuận bút theo quy định.
- Kết thúc cuộc thi Ban Giám khảo chấm điểm để chọn 10 bài tốt nhất để tổ chức trao thưởng. 
IV. Cơ cấu, giá trị giải thưởng
1. Thi trắc nghiệm hằng tuần:
Mỗi tuần, có 3 giải thưởng, bao gồm:
01 giải Nhất:                            300.000 đồng
02 giải Nhì, trị giá mỗi giải:      200.000 đồng
03 giải Ba: trị giá mỗi giải         100.000 đồng
2. Thi viết:
01 giải Nhất:                                               2.000.000 đồng
02 giải Nhì, trị giá mỗi giải:                         1.500.000 đồng
03 giải Ba, trị giá mỗi giải:                           1.000.000 đồng
04 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải:                      500.000 đồng
V. Thông báo kết quả và trao thưởng
1. Đối với thi trắc nghiệm hàng tuần: Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố trên số báo của tuần kế tiếp.
2. Đối với thi viết: Kết quả thi viết sẽ được công bố trên số Báo Lao động Nghệ An ngày 17/7/2014.
3. Phương thức nhận giải:
- Ban Tổ chức ủy quyền cho Ban Biên tập Báo Lao động Nghệ An chuyển trả tiền thưởng phần thi trắc nghiệm hàng tuần và nhuận bút bài viết theo địa chỉ của người dự thi.
- Những người đạt giải thi viết được trao thưởng tại Lễ biểu dương gương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (thời gian, địa điểm sẽ thông báo sau) 
VI. Tổ chức thực hiện.
- Các cấp công đoàn chịu trách nhiệm phổ biến thể lệ cuộc thi, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia dự thi.
- Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung của thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý, thống nhất của Ban Tổ chức.
 
                                                                                                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Nơi nhận:                                                                             
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; (để báo cáo)                                    PHÓ CHỦ TỊCH  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 
- LĐLĐ huyện, thành, thị      (để thực hiện)   
- Công đoàn ngành;              (để thực hiện)
- CĐCS trực thuộc;                                                                     
- Các ban LĐLĐ tỉnh; (để phối hợp) 
- Lưu VT-TG/LĐLĐ                                                                                                     Nguyễn Tử Phương 
                                                                                  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
THIẾT KẾ WEBSITE, THIẾT WEBSITE GIÁO DỤC, THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC, THIẾT KẾ WEBSITE HÀ TĨNH, THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO, THIẾT KẾ WEBSITE VINH NGHỆ AN

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

  LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,003
  • Tháng hiện tại8,606
  • Tổng lượt truy cập1,357,611
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây